Hoeveel mensen krijgen een eetstoornis?

Het is erg lastig exact vast te stellen hoeveel mensen een eetstoornis hebben, omdat heel veel mensen niet naar de huisarts gaan. Zodoende blijft het exacte aantal onbekend. De reden dat veel mensen niet naar de huisarts gaan is omdat ze het in het begin hun eet probleem vaak ontkennen. Bovendien schamen ze zich, wat het alleen maar lastiger maakt om goede hulp te krijgen. Sommige mensen gaan wel naar de huisarts, alleen het probleem is dat die mensen vaak alleen de symptomen en klachten zoals depressie, stress, vermoeidheid, gewichtsverlies, obstipatie en keelpijn benoemen en niet zeggen waar ze werkelijk mee worstelen. Het psychische gevecht tegen de eetstoornis. Zo kan het zijn dat de huisarts jouw klachten niet meteen herkent en dus ook niet aan een eetstoornis word gedacht.

De precieze cijfers over het aantal mensen die lijden aan een eetstoornis blijft onbekend.

 • Meer dan 100.000 meisjes tussen de 12 en 18 jaar, kampt met een eetstoornis.
   
 • De ziektes duren gemiddeld 6-7 jaar, met een spreiding van een half jaar tot een tiental jaren. 
   
 • Van alle psychiatrische ziekten overlijden de meeste mensen aan Anorexia Nervosa. 
   
 • Tussen de 5 en 10% van de patiënten overlijdt aan de gevolgen van deze ziektes.
   
 • Ongeveer 50% van de patiënten herstelt volledig, 30% verbetert gedeeltelijk en 20% herstelt niet.
   
 • Nazorg is belangrijk want de kans op terugval is aanzienlijk.
   
 • De ziekte wordt chronisch bij ongeveer 1 op de 4 mensen.

Het aantal eetstoornis patiënten is de laatste jaren niet gelijk gebleven, we zien een lichte toename in het aantal eetstoornissen in Nederland. Dit kan komen doordat eetstoornissen beter herkend worden en mensen eerder een diagnose krijgen en dus ook een juiste behandeling ontvangen gericht op eetstoornissen. Wat we ook zien is dat er steeds jongere eetstoornis patiënten bij komen.

 
Chat with us