Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Ellen Westmaas  - EMDR therapeut en ervaringsdeskundige coach ISA Power

Ellen Westmaas - EMDR therapeut en ervaringsdeskundige coach ISA Power

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is bedoeld voor mensen met een trauma, stress of angstklachten. Deze klachten kunnen zijn ontstaan als een gevolg van een vervelende gebeurtenis. Het verwerken van dit trauma helpt je ook jouw eetstoornis te overwinnen.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en psychische klachten tot gevolg hebben. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen of flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten.

Bij wat voor trauma's is EMDR effectief?
Iedereen heeft een andere betekenis bij het woord trauma. Wat voor jou traumatisch was, kan voor een ander heel gewoon lijken. Het kan zijn dat jou ouders zijn gescheiden en dat je hier nog steeds heel veel verdriet van hebt. Of misschien ben je geadopteerd en heb je jouw biologische moeder niet gekend? EMDR wordt ook toegepast bij vormen van verlies en misbruik (seksueel misbruik), geweld, pesterijen, posttraumatischstresssyndroom (PTSS).

Hoe werkt EMDR?
Onze coach (Ellen Westmaas) vraagt jou deze gebeurtenis te vertellen als een soort film. Jij verteld dan in beelden wat je ziet. Ook vertel je jouw gedachten en gevoelens van dat moment. EMDR kan op verschillende manieren worden toegepast. Je kan de toppen van de vingers van de EMDR therapeut volgen die heen en weer bewegen (eye-movements) of je kan piepjes beluisteren via een koptelefoon. Elke keer zal je worden gevraagd wat er in jou opkomt. Dit kan een beeldfragment, gedachte of gevoel/emotie zijn.

Wat is het resultaat van EMDR?
Door middel van EMDR zal de pijnlijke gebeurtenis/herinnering zijn emotionele lading verliezen. De pijnlijke ervaring uit het verleden zal een plekje krijgen in jouw leven. Na afloop van een EMDR sessie kan het soms zijn dat er nog beelden of gevoelens omhoog komen. Daarom is het ook belangrijk dat je alleen een EMDR sessie doet met iemand die een EMDR-training heeft gevolgd en ruime ervaring heeft met eetstoornissen. Iemand zoals Ellen Westmaas. 

Wil je een EMDR sessie boeken?
Neem gerust contact op met Ellen Westmaas (locatie Schagen) als je meer wilt weten over EMDR; bijvoorbeeld hoeveel sessie je nodig hebt; of je er echt klaar voor bent om je trauma te verwerken; en of dat het wel iets/of niet iets voor jou is. Je kan Ellen Westmaas mailen via haar e-mailadres: ellen.westmaas@isapower.nl

 

Chat with us