INTERVENTIE EETSTOORNISSEN

"Op een liefdevolle, doordringende manier de confrontatie aangaan, zodat jouw geliefde graag hulp aanneemt!"

Tijdens de interventie doorbreken we het taboe en laten we niets onbesproken. Emoties worden op tafel gegooid en iedereen mag zijn hart luchten en vertellen wat hem/haar dwars zit. Daarin ben ik onafhankelijk en onpartijdig.
— Isabelle Plasmeijer

Het doel van interventie

Het doel van interventie is om jouw dierbare op een liefdevolle manier te confronteren met de gevolgen van zijn of haar eetprobleem. De gevolgen van een eetstoornis zijn niet alleen voor jouw geliefde zwaar, maar vaak raakt het hele gezin meegezogen in de eetstoornis en de hierbij komende problemen. Van alle psychische stoornissen kent eetstoornissen het hoogste sterfte cijfer. Neem nu actie, voor het te laat is.

De doorbraak interventie

Voor een doorbraak interventie schakel je Isabelle Plasmeijer in. Voordat de interventie plaatsvindt verzamelt, ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen en empowerment coach, Isabelle Plasmeijer, eerst alle gegevens en feiten van en over jouw geliefde. Voor een succesvolle interventie is jouw rol van zeer groot belang.  Een goede voorbereiding is dan ook zeer cruciaal voor het maken van een plan van aanpak en de uitvoering van de interventie. 

Interventies zijn krachtige methodes die gebruikt worden - door familie en vrienden - om mensen met een eetverslaving of ander probleem wakker te schudden en hun bewust te maken van hun probleem. Het inzetten van interventies is steeds bekender aan het worden in Nederland, mede dankzij televisie programma's. Interventies worden bij verschillende verslavingen succesvol toegepast en redt levens! Denk aan: drugsverslaving, automutilatie, gokverslaving, alcoholverslaving en ook eetstoornissen. 

Het ontstaan van interventies is van Vernon Johnson (1960). Na zijn eigen alcohol verslaving wilde hij mensen helpen met het overkomen van hun alcohol probleem. Hiervoor ontwikkelde hij het Johnson Model en creëerde een interventie techniek die vandaag de dag nog steeds toegepast wordt. Het wordt ook wel het Minnesota 12 stappen plan genoemd, wat verwijst naar de naam waar Dr. Johnson vandaan kwam. Het 12 stappenplan heeft een zeer religieus karakter en roept bij sommige nuchtere Hollanders wat weerstand op. Toch zijn de twaalf stappen zeer succesvol. Net zoals bij alles in het leven vinden sommige mensen hoop en kracht vanuit hun religie en door te bidden, sommige vinden het in hun zelf.

De rol van Isabelle Plasmeijer

Op een vriendelijke en zorgzame manier worden familieleden, vrienden en andere direct betrokkenen gezamenlijk opgeroepen en ingezet. Vaak heerst er een groot gevoel van schuld, verantwoordelijkheid en komt er ook enige schaamte bij kijken. Door samen de interventie te plannen, wordt het gevoel van schaamte en schuld veel minder. De interventie zorgt ervoor dat jouw geliefde gemotiveerd wordt om hulp te aanvaarden. Het doel is dat jouw geliefde zelf de keuze maakt om professionele hulp te aanvaarden en meteen in actie te stappen. 

Het keerpunt

Doordat jouw geliefde een confrontatie krijgt met jullie; familieleden, vrienden en andere dierbaren, wordt hij/zij zich bewust van zijn eigen situatie en probleem. Jullie vormen een team om jouw geliefde de ernst van zijn/haar (eet)problemen op een liefdevolle en respectvolle wijze onder ogen te laten zien. Dit is een succesvolle methode, omdat we vanuit liefde sturen en niet vanuit negatieve controle en confrontatie. Hierdoor zal jou geliefde ervan overtuigd raken hulp te aanvaarden. Hulp bij bijvoorbeeld een kliniek, ervaringsdeskundige coach van ISA Power, therapeut/psycholoog of kliniek in binnen-buitenland.

Is een interventie altijd succesvol? 

In de meeste gevallen is interventie succesvol, maar niet altijd.  Als jouw geliefde hulp weigert, dan houdt het voor dat moment op. Zolang hij of zij néé zegt tegen de hulp die geboden wordt, heeft niemand eigenlijk een poot om op te staan. Daarom is een liefdevolle confrontatie zo belangrijk, zodat de motivatie van binnenuit groeit en niet van buitenaf geforceerd wordt opgelegd. Door ons liefdevol op te stellen en actief in te zetten voor jouw geliefde, zorgen wij er samen voor dat jouw geliefde op gemotiveerde wijze ja zegt tegen onze hulp.    

Wanneer kies je voor interventie?

Op het moment dat jouw geliefde zo gevangen zit in een neerwaartse spiraal van zijn/haar eetprobleem en zijn/haar leven in gevaar is dan is een doorbaak interventie cruciaal. Jouw geliefde ziet (meestal) niet meer wat er aan de hand is. Al te vaak zijn er beloftes gemaakt, maar worden deze niet nagekomen. Alle hulp vanuit jouw kant, hoe goed bedoeld ook, wordt niet aanvaard, van tafel geschoven en weggewuifd. Een doorbraak interventie wordt opgesteld als jouw geliefde hulp weigert. Het probleem wordt ontkend of hij/zij denkt er zelf wel uit te kunnen komen. Daarbij komt dan de angst om zonder de verslaving te moeten leven en de schaamte om toe te geven dat je de macht over jezelf aan het verliezen bent of al hebt verloren. In dat geval is een doorbraak interventie noodzakelijk.

INTERVENTIE IN 6 STAPPEN

  1. Intake met familie & naasten

  2. Plan van interventie opstellen

  3. Meeting met familie & naasten

  4. Interventie uitvoeren

  5. Overdracht

  6. Nazorg

DE INTERVENTIE IN 6 STAPPEN

1. Intake met familie en naasten
In het intakegesprek gaan we dieper in op de persoonlijke omstandigheden van jouw geliefde: Wat zijn de lichamelijke, geestelijke en sociale klachten ten gevolge van de eetstoornis? Wie is de persoon achter de eetstoornis en over wat voor eetstoornis gaat het? Is er sprake van comorbiditeit? 
(comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen). 
Bovendien wordt stap voor stap uitgelegd hoe het interventie traject er precies uit gaat zien voor jullie en jouw geliefde. Het intake gesprek duurt gemiddeld tussen de 2 á 3 uur.

2. Plan van interventie opstellen
Isabelle Plasmeijer gaat vervolgens een pan van aanpak opstellen en bereidt de interventie zorgvuldig voor. Alle gegevens (brieven van familie en naasten) en andere informatie worden gebundeld tot een krachtig verhaal. Het plan van aanpak is een cruciale stap voordat (stap 3) de meeting met de familie & naasten en de uiteindelijke (stap 4) interventie plaatsvindt. Indien nodig wordt er ook een medische specialist of psycholoog ingeschakeld.  

3. Meeting met familie & naasten
In deze stap staan alle betrokkenen centraal. Onder leiding van Isabelle komt iedereen bij elkaar en Isabelle zal jullie precies vertellen hoe het proces uitgevoerd zal worden en wat ieders rol en betrokkenheid hierin zal zijn. Zonder jullie inzet kan er geen succesvolle interventie plaats vinden. Een lid van de familie of een vriend(in) zal het aanspreekpunt zijn binnen de familie en tevens de contactpersoon voor Isabelle Plasmeijer. De meeting duurt gemiddeld tussen de 2 á 3 uur.

4. Interventie uitvoeren
Jouw geliefde wordt gevraagd naar een speciale plek/locatie te komen, zonder besef te hebben wat hem/haar te wachten staat. Eenmaal aangekomen wordt direct duidelijk dat de bijeenkomst een specifiek doel heeft. Isabelle Plasmeijer leidt op liefdevolle, krachtige en duidelijke wijze deze bijeenkomst. Alle familie en betrokkenen vertellen een persoonlijk verhaal en wijzen vanuit liefde op de  zorgen die zij zich maken en de consequenties van de eetproblematiek. Het is een confrontatie met veel impact en daarbij komen veel emoties omhoog. Isabelle Plasmeijer leidt dit in goede banen door daadkrachtig op te treden. Het doel van de meeting is dat jouw geliefde bewust en gemotiveerd wordt om volmondig JA te zeggen en te kiezen voor professionele hulp. De interventie duur kan variëren tussen de 3 en 5 uur.

5. Overdracht
Isabelle Plasmeijer leidt jouw geliefde (eventueel samen met familie, vrienden en dierbaren) naar de vooraf geselecteerde psycholoog, therapeut, kliniek of hulp instantie. De keuze voor deze 'hulp' wordt in goed overleg gedaan. Indien er gekozen wordt voor hulp van ISA Power, dan zal bij het eerste gesprek de nabije familie wederom aanwezig zijn. Hiermee is het proces natuurlijk niet teneinde, want ook de familie zal zorg en steun krijgen. Het overdrachtsgesprek duurt +/- 2 uur.

6. Nazorg
Het bouwen van een solide fundament is cruciaal en nazorg is ontzettend belangrijk om blijvend resultaat te realiseren. Zodoende wordt er nog een gesprek ingepland met Isabelle Plasmeijer. Zowel alle betrokkenen die tijdens de interventie aanwezig waren, als jouw geliefde, zijn bij dit gesprek aanwezig. In deze laatste stap staan de doelen van jouw geliefde centraal. Er wordt wederom gekeken hoe deze doelen sneller en beter bereikt kunnen worden met behulp van jullie, zijn/haar support groep. Het nazorg gesprek duurt tussen de 2 á 3 uur.

* Kosten interventie zijn afhankelijk van voorbereidingstijd, overleg en daadwerkelijk gewerkte interventie uren. Gemiddeld hebben we rond de 15 uur nodig voor een interventie. (Uurtarief is 95 euro incl. btw en excl. reiskosten)

Isabelle Plasmeijer doorbreekt de cirkel bij eetstoornissen - www.isa-power.nl voor interventies bij eetstoornissen

MEER INFO?

Ik geef toestemming om mij te contacteren op bovenstaande gegevens. *
Wij voldoen aan de AVG wet. Lees er meer over op onze Privacy Policy.

Wat is interventie en waar komt interventie vandaan?

Minnesota 12 stappen

Stap 1 – Eerlijkheid
In de eerste stap mag je toegegeven dat je machteloos stond tegenover de eetstoornis en dat je nu hulp nodig hebt. 

Stap 2 – Hoop
In de tweede stap mag je gaan geloven dat er een kracht en macht in je zit die je geestelijk weer gezond kan maken.

Stap 3 – Vertrouwen
In de derde stap vertrouw je erop dat het leven een hoger doel heeft (afhankelijk van jou persoonlijke opvatting).

Stap 4 – Moed
In de vierde stap kijk je waar je staat en maak je een diepgaande en onbevreesde zelfanalyse (morele inventaris).

Stap 5 – Betrouwbaarheid
In de vijfde stap erken je tegenover jezelf en anderen dat je misstappen hebt gemaakt.

Stap 6 – Bereidwilligheid
In de zesde stap ben je bereid om aan al je gebreken te werken.

Stap 7 – Nederigheid
In de zevende stap ben je bereid om oude patronen los te gaan laten.

Stap 8 – Naastenliefde
In de achtste stap ga je het goed maken met iedereen die je tijdens je ziekte hebt gekwetst en bedrogen.

Stap 9 – Rechtvaardigheid
In de negende stap heb je het (zo goed als mogelijk) goedgemaakt met de mensen die je tijdens je ziekte hebt gekwetst.

Stap 10 – Doorzettingsvermogen
In de tiende stap focus je op doelen, je doorzettingsvermogen en erken je dat je nog stappen hebt die gemaakt dienen te worden. 

Stap 11 – Geestelijk bewustzijn
In de elfde stap ben je door bezinning en bewust contact met je innerlijke stem krachtiger geworden (mindfulness).

Stap 12 – Dienstbaarheid
In de twaalfde stap ben je zelf ontwaakt en krachtiger en heb je de moed en de wil om anderen te gaan helpen. 

De 12 stappen zijn vrij vertaald door ISA Power

Meer lezen?

Lees de Engelse Intervention Guide  + Includes letter writing worksheet and how to handle objections

Chat with us