Psychomotoren Therapie

Rosalie Keet - Psychomotorisch therapeut en ervaringsdeskundige coach ISA Power

Rosalie Keet - Psychomotorisch therapeut en ervaringsdeskundige coach ISA Power

Werken aan een realistisch lichaamsbeeld en het weer aanvaarden van het lichaam zijn belangrijke voorwaarde tot herstel. De mate van verstoring van de lichaamsbeleving speelt een belangrijke rol in het ontstaan en het onderhouden van de eetstoornis. Dit zijn de directe aangrijpingspunten binnen de psychomotorische therapie behandeling. 

Wat is psychomotorische therapie?
Psychomotorische therapie is een professionele behandelvorm, die zijn kracht al jarenlang bewijst in de reguliere ggz. Gelukkig kun je ook bij ons met PMT starten. Bovendien zijn wij gespecialiseerd in eetstoornissen.

Het meest belangrijke element van psychomotorische therapie is dat je niet alleen in gesprek gaat, maar ook aan den lijve ervaart. Het lichaam staat centraal in deze behandelmethode. Het gaat daarbij om de beleving. Er zit veel opgeslagen in het lichaamsgeheugen. Om verandering te bewerkstelligen is dan ook een nieuwe lichaamservaring nodig.

Hoe werkt PMT precies?
Door middel van het ervaren richt PMT zich op het veranderen van denken, voelen en handelen bij eetproblemen. Dit gebeurt met aandacht voor de lichaamsbeleving, het lichaamsbeeld, de lichaamssensaties, de lichaamshouding, de lichamelijke spanning en bewegingsgedrag. Vanuit het doen en ervaren leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. En zo leer je problemen ook anders te benaderen.

De PMT eetstoornis behandeling kan zich richten op zowel actuele situaties als op gebeurtenissen uit het verleden en de daarmee verbonden gedragspatronen en conflicten. Er wordt bewegingsgericht gewerkt, waarbij gebruik gemaakt wordt van attributen zoals ballen, stootkussens en overige spelmaterialen. Daarnaast wordt er lichaamsgericht gewerkt, door middel van ontspannings- en bewustwordingsoefeningen. Je kunt hierbij denken aan een bodyscan en spiegeloefeningen.

Helpt PMT bij eetstoornissen? 
Het krijgen van een realistisch lichaamsbeeld en het aanvaarden van het lichaam zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen herstellen van een eetstoornis. Want naast het normaliseren van het eetpatroon is het belangrijk om aandacht te besteden aan een realistisch lichaamsbeeld en een positieve lichaamsbeleving, anders zal je blijven vechten tegen eten (en aankomen).

Een PMT sessie boeken?
Neem gerust contact op met Rosalie Keet (locatie Utrecht) als je meer wilt weten over PMT bij eetstoornissen. Je kan Rosalie Keet rechtstreeks mailen via haar e-mailadres: rosalie@isapower.nl

Chat with us