Waarom is nazorg belangrijk bij eetstoornissen?

Nazorg is belangrijk. Wanneer er geen goede coaching of psychotherapie plaats vindt nadat mensen zijn hersteld in hun eetgedrag en gewicht, dan kan terugval optreden. Over het algemeen duurt het vrij lang voordat mensen volledig zijn hersteld van hun eetstoornis.  Om geen kans meer te lopen om een terugval te krijgen is het belangrijk dat je echt hersteld bent. Het eerste jaar na je herstel komen de meeste terugvallen voor, dit is een periode om voor de persoon in kwestie, maar ook voor de omgeving om erg waakzaam te zijn. 

Als de eetstoornis behandeling te kort, of inhoudelijk te beperkt was, dan is de kans op terugval groter. Met als gevolg dat mensen opnieuw in behandeling moeten gaan. Dit komt vaak voor en dit is voor diegene die worstelt met een eetstoornis erg demotiverend.

Er is geen simpel en een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe lang het duurt voordat iemand herstelt. Dit is voor iedereen anders. Wel is gebleken, dat hoe eerder mensen hulp zoeken en aan de slag gaan met de onderliggende problematiek (de reden waarom de eetstoornis is ontstaan), het bewustzijn en zelfinzicht wordt vergroot en de eetstoornis eerder overwonnen kan worden. 

 
Chat with us