Komt terugval veel voor bij eetstoornissen?

Over het algemeen duurt het vrij lang voordat mensen volledig zijn hersteld van hun eetstoornis. Om zo min mogelijk of géén kans te lopen op terugval is het belangrijk dat je echt hersteld bent. Wanneer ben je hersteld? Lees ook over de herstel criteria op onze website. 

Het eerste jaar na je herstel komen de meeste terugvallen voor, dit is een periode om erg waakzaam te zijn. Als de eetstoornis behandeling te kort, of inhoudelijk te oppervlakkig of beperkt was dan is de kans op terugval groter. Met als gevolg dat je opnieuw in behandeling moet gaan. Dit komt vaak voor en dit is voor diegene die worstelt met een eetstoornis erg demotiverend. Kies voor een goed nazorg traject. Bij ISA Power hebben ze speciaal een BOUNCE BACK nazorgtraject ontwikkeld ter voorkoming van terugval bij eetstoornissen.

Een terugval komt (wordt getriggered) door stressvolle en emotionele situaties, waarbij de persoon een oud overlevingsmechanisme (copingsstrategie) inzet om niet om te hoeven gaan met de situatie. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen bij een stressvolle situatie een terugval krijgt. Uit onderzoek van Regaud (2011) blijkt dat van de onderzochte mensen - een jaar na de behandeling voor hun eetstoornis - 52% goed hersteld was, na 2 jaar 88% goed hersteld was én na 3 jaar was 96% hersteld en was de kans op terugval dus erg klein geworden. 

 
Chat with us