Is een eetstoornis niet een angststoornis of identiteitsstoornis?

Een eetstoornis begint vaak met een onschuldig dieet. Vaak wordt dit een uit de hand gelopen obsessief dieet waar het allang niet meer alleen draait om afvallen. Een eetstoornis een ingewikkelde stoornis die ook wel word gezien als een coping strategie om om te gaan met kleine en grote uitdagingen in het leven. 

Een eetstoornis fungeert als oplossing voor verschillende problemen

Een eetstoornis fungeert als oplossing voor verschillende problemen. Het maskeert en onderdrukt gevoelens van onzekerheid, faalangst, het tekort aan zelfvertrouwen, het gebrek aan eigenwaarde en een zeer negatieve lichaamsbeleving. Daarom wordt een eetstoornis ook wel een gebrekkige identiteitsontwikkeling genoemd. Een stagnatie in de ontwikkeling van de identiteit kan ontstaan doordat mensen bijvoorbeeld eerder willen voldoen aan de verwachtingen van anderen dan te kijken naar wat ze zelf willen. Dit komt voort uit de angst om niet goed genoeg te zijn of vanuit de angst dat er niet van hen gehouden zal worden. Doordat mensen zich richten en focussen op de beleving van anderen blijft hun eigen ontwikkeling op een laag pitje staan en komt dus onvoldoende tot bloei. 

Dit gebeurt vooral in de periode van de puberteit en jong volwassenheid, echter is dit juist de meest belangrijke periode om een eigen identiteit te ontwikkelen. Mensen die niet leren te luisteren naar hun eigen gevoel of hun innerlijke wijsheid, groeien op zonder te weten wie ze zelf echt zijn, omdat ze zich in de meeste gevallen zorgen maakten om een van hun ouders of broertjes of zusjes. Hun eigen gevoelens worden dan verborgen en genegeerd. Het enige wat mensen dan een gevoel van kracht en eigenwaarde geeft is afvallen, of in andere gevallen is eten een troost, een vriend die de eenzaamheid komt stillen. Het gevoel van eigenwaarde staat of valt met de controle over wel of niet eten. Lijnen geeft een gevoel van kracht en (veel) eten geeft een gevoel van falen. Wanneer mensen hun identiteit gaan ontlenen aan wel of niet eten krijgen de andere gebieden van hun leven minder aandacht en zie je hier stagnatie optreden. Mensen met een eetstoornis raken meer en meer geïsoleerd en kunnen een zeer zwart/wit beeld krijgen van de realiteit. Ze zitten letterlijk gevangen in hun eigen destructieve gedrag- en denkpatroon. 

eetstoornis behandeling en de emotionele ontwikkeling

Voor het herstel van eetstoornissen is het enorm belangrijk om te kijken naar de emotionele ontwikkeling van iemand en om daarop in te spelen, in plaats van alleen maar te focussen op het herstellen van gewicht en eetgedrag. Mensen moeten leren dat hun identiteit niet gekoppeld is aan eten, lijnen en gewicht, maar dat ze veel meer zijn dan dat. Ze moeten leren dat ze hun gevoel van eigenwaarde en zelfrespect uit anderen dingen en levensgebieden kunnen halen. Zo ziet Rain Jensen, ervaringsdeskundige en Life Coach uit Amerika, een eetstoornis meer als een 'Clarity Problem' (Probleem van Helderheid) en minder als een psychische ziekte. Zo zegt Rain "Het is belangrijk om te ontdekken waar je werkelijk naar hunkert en verlangt en deze gevoelens gehoor geeft". Meer weten over het interview wat Isabelle Plasmeijer had met Rain Jensen uit Amerika, kijk hier. 

 
Chat with us