Eetstoornis Orthorexia

Een ander minder bekende afgeleide vorm van Anorexia Nervosa is Orthorexia. Soms gebeurt het dat mensen doorslaan in het gezond willen eten. De Amerikaanse natuurarts Steven Bratman heeft in 1993 een boek uitgegeven waarin hij dit verschijnsel ‘orthorexia nervosa' noemt. Volgens Steven Bratman is orthorexia nervosa een eetstoornis waarbij mensen op een extreme manier bezig zijn met gezond eten. De strenge regels over eten kunnen leiden tot een erg eenzijdig eetpatroon, waardoor tekorten aan voedingsstoffen ontstaan wat kan leiden tot ondergewicht. Dit is vaak niet eens het grootste probleem.

Ernstiger is dat mensen steeds obsessiever omgaan met hun eten. Zij bedenken wat ze gaan eten, in welke hoeveelheden en op welke tijdstippen. Hun sociale leven komt er onder te lijden, want andere mensen hebben ander eetgedrag waardoor mensen met orthorexia steeds meer alleen komen te staan. Het zelfbeeld van mensen met orthorexia wordt steeds meer bepaald door hoe goed het hen lukt om zich aan hun eigen regels te houden (en soms gebeurt het dan ook dat ze neer gaan kijken op mensen die er ‘zomaar op los eten'). Mensen met orthorexia blijven met hun extreme gewoontes doorgaan omdat ze blijven geloven dat alles goed komt als het ze maar zou lukken om ‘gezond genoeg' te eten. Wat ‘gezond genoeg' is blijft wel steeds opschuiven in de extreme richting. Doordat zo'n ‘gezond' eetpatroon vaak samen gaat met ondergewicht, wordt de stoornis nog wel eens aangezien voor anorexia nervosa. Bij mensen met orthorexia draait het echter niet om gewicht of lichaamsvormen (zoals bij anorexia), maar om een gevoel van ‘gezond' of ‘puur' zijn.

Het gaat dus niet zoals bij de andere eetstoornissen om de hoeveelheid voedsel, maar om de kwaliteit er van. Volgens weer anderen is orthorexia helemaal geen eetstoornis, maar een dwangstoornis. En dan zijn er ook nog mensen die het helemaal geen eetstoornis vinden, maar gewoon een manier van leven. (Bron: Health Food Junkies: Orthorexia Nervosa: Overcoming the Obsession with Healthful Eating Steven Bratman M.D. en David Knight)

Chat with us