Langdurige Eetstoornis (LES)

Een langdurige eetstoornis wordt afgekort als LES. En iemand die heel lang een eetstoornis heeft wordt ook wel een LES'ser genoemd. Mensen met LES vaak hebben al meerdere behandelingen achter de rug, waarin het niet gelukt is de eetstoornis los te laten. Meestal spreekt men van een LES als iemand langer dan 7 jaar eetgestoord gedrag vertoont. Gemiddeld genomen zal iemand pas na 3 á 4 jaar hulp inroepen voor zijn eetstoornis, dan zit je al gauw aan 7 jaar of langer. In de praktijk zitten in een LES-groep soms zelfs mensen die al tientallen jaren onder hun eetstoornis en de gevolgen daarvan lijden. (Bron: NAE)

 

Chat with us