Boulimia nervosa

Boulimia nervosa ontstaat vaak doordat men met stevig lijnen of vasten begint, vanuit de wens om af te slanken. Boulimia nervosa verschilt echter van anorexia nervosa daarin, dat men de beheersing over het eetgedrag verliest en daardoor véél meer eet dan men zou willen. Om de effecten van hetgeen men teveel gegeten heeft weer teniet te doen, wordt geprobeerd het eten zo snel mogelijk uit te braken of met behulp van laxeermiddelen uit het lichaam te verwijderen. Iemand met boulimia nervosa heeft een sterke behoefte aan eten om een gevoel van spanning te reduceren, omdat men eten ervaart als iets dat troost geeft. Maar tegelijkertijd ervaart men sterke gevoelens van beheersingsverlies omdat men, wanneer men eenmaal is begonnen met eten, geen grenzen meer kan stellen. Opvallend is dat men tijdens de eetbuien vaak juist dat voedsel neemt dat verboden is in de periode dat men aan het vasten is, zoals chocola, koekjes, allerlei zoetigheid en vette hapjes. Dit eten verdringt gevoelens van kwaadheid, angst en niet bevredigde behoeften. Mensen met boulimia nervosa hebben in de regel perfecte façades ontwikkeld en komen open en tevreden over op anderen, terwijl ze zich innerlijk vaak erg ontevreden en onbehaaglijk voelen. Het is soms moeilijk te geloven dat ze grote problemen hebben. Mensen met boulimia nervosa ervaren vaak dat ze twee kanten hebben, een goed functionerende kant en een chaotische 'slechte' kant die ze niet kunnen accepteren. Deze 'verborgen negatieve' kant wordt ervaren als de 'echte' persoon, terwijl de 'buitenkant' als masker of façade wordt beleefd. Ook bij mensen met boulimia nervosa wordt het denken en doen gedomineerd door voedsel en slank zijn. Dit heeft al snel tot gevolg dat er een chaotisch eetpatroon ontstaat. Afwisselend zijn er vreetbuien gevolgd door pogingen om het lichaam te 'reinigen'. (Bron; Jeugd & eetstoornissen, ISBN 90-9008686-2) 

Chat with us