Jonge kinderen en eetstoornissen

Bij de meeste mensen staat het hebben van een eetstoornis vooral bekend als een tienerziekte. Maar niet alleen tieners kunnen een eetstoornis ontwikkelen. Ook ouderen kampen met een eetstoornis. Het komt zelfs voor dat jongeren van 8 jaar oud worden opgenomen voor hun eetstoornis.

Hoe kan het dat er steeds meer jongeren een eetstoornis ontwikkelen?

Fotografie Clarisse Meyer, unsplash.com

Fotografie Clarisse Meyer, unsplash.com

Hoe kan het toch dat een eetstoornis op steeds jongere leeftijd voorkomt? Uit onderzoek blijkt dat de jongeren steeds meer druk en stress ervaren doordat ze moeten presteren. Door deze prestatiedruk ontstaat er faalangst en onzekerheid, wat deze kinderen afreageren op eten. Vaak horen we van onze cliënten ‘ hier ben ik goed in’, of ‘nu heb ik controle’. Deze veel voorkomende gedachten komen voort uit een dieper verlangen. Vaak is het zo dat kinderen met een eetstoornis door een onzekere periode gaan in hun leven, hoge mate van onzekerheid ervaren of uit balans zijn. 

Gezond eten is belangrijk voor kinderen

Tezamen met het groeiende wereldwijde probleem genaamd obesitas groeit ook het verlangen om gezond te zijn, of slank te blijven. Ook scholen geven tegenwoordig voorlichting over gezond eten en het gevaar én het voorkomen overgewicht. In zekere mate moeten jongeren hier natuurlijk bewust en alert op zijn, maar gezond eten kan ook een obsessie worden. Het kan er zelfs toe leiden dat de jongeren op een extreme ongezonde manier gaan focussen op eten, hun gewicht en uiterlijk.

Een ander 'probleem', of uitdaging, is dat jongeren zich veel vergelijken met elkaar. Dit fenomeen "erbij willen horen" speelt mee in de ontwikkeling van een eetstoornis. Niet alleen de kledingsstijl wordt aangepast, maar ook het lichaam. Alles wordt gedaan om er maar bij te horen, of om niet meer gepest te worden. Maar een eetstoornis is niet altijd gerelateerd aan zelfbeeld. Eten of juist niet eten kan ook een uitingsvorm zijn die wordt ingezet om met emoties om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij kinderen die door een moeilijke periode gaan als gevolg van een trauma. Zij ervaren dan steun van hun eetstoornis ten tijden van rouw of verlies. 

"Ik voelde me niet geaccepteerd. Op school voelde ik me vaak eenzaam, en ik dacht 'als ik dun ben dan zullen ze mij wel zien staan'. Ik wilde erbij horen, ik wilde één van hun zijn. Ik dacht dat afvallen dé oplossing was." Jesse (13 jaar), oud cliënt ISA Power

Tegenwoordig wordt een eetstoornis sneller ontdekt, mede omdat ouders zelf steeds meer informatie verzamelen over eetstoornissen. Ouders zijn wijzer en alerter voor de symptonen ensignalen van eetgestoord gedrag die ontstaan bij hun kind. Ouders schakelen hierdoor eerder de huisarts in en het lijntje met de hulpverlening is een stuk korter geworden dan voorheen.

Een eetstoornis brengt altijd ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, de gevolgen kunnen alleen nog schadelijker zijn op jonge leeftijd. Bij bijvoorbeeld anorexia worden de spieren afgebroken en de groei en botopbouw vertraagd. Je kan dus spreken van onomkeerbare gevolgen omdat deze jongeren een eetstoornis ontwikkelen voor hun puberteit waarin het lichaam normaal gesproken een hele groei en ontwikkeling doormaakt. Het lichaam krijgt daar nu geen mogelijkheid voor en dit kan nooit helemaal op latere leeftijd worden ingehaald. Bij jongeren in deze leeftijdsgroep spelen de ouders een nog belangrijkere rol in het herstel. De ouders zijn onmisbaar. Juist zij kunnen samen met de hulpverlening voorkomen dat de jongere wordt opgenomen in een kliniek, wat natuurlijk ten alle tijden voorkomen moet worden als dit mogelijk is.

Een positief punt is wel dat de kans op volledig herstel bij jongeren groter is dan die van volwassenen. Ongeveer 3 op de 4 jongeren die gediagnosticeerd is met anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis BED geneest, meestal na een ambulante (poliklinische) behandeling. Dit kan bestaan uit individuele therapie, uit groepstherapie of uit een combinatie van beide. Er zijn tegenwoordig vele verschillende behandelmethodes die ingezet kunnen worden. Hierin wordt gekeken naar wat past bij de jongere en wat een goede kans van slagen heeft.

Bronnen:

https://www.humanconcern.nl/hc-in-de-media/anorexia-steeds-vaker-bij-jonge-kinderen

http://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_eetstoornissen/Kinderen_met_anorexia_steeds_jonger

 

 

 

Chat with us