Symposium ondergewicht bij kinderen

“Er kan van alles spelen als het kind buiten de lijntjes komt”

Doelgroep:
Kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, (kinder)psychologen en -orthopedagogen, jeugd- en kinderverpleegkundigen. Andere geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.

De groeicurves bij kinderen, ze zijn onmisbaar in de zorg voor het opgroeiende kind. Geen zorgen zolang het kind niet buiten de lijntjes komt. Maar als het structureel onder het gemiddelde blijft, heb je als JGZ-professional of kinderarts vooral veel vragen. Wat is hier aan de hand? Hoe acuut is het probleem? Is hier sprake van ondervoeding? Welke adviezen geef ik aan de ouders? Of verwijs ik door, en zo ja naar wie?

Want er kan van alles spelen. Lichamelijke problemen zoals een darmaandoening, een hartafwijking of een chronische ontsteking. Maar ook psychosociale factoren kunnen aan de orde zijn zoals onvoldoende gehechtheid, verstoringen van het eetgedrag of verwaarlozing. En dan wisselen anno 2019 ook nog eens allerhande eettrends en opvattingen over gezond eten zich in hoog tempo af.

Beide dagvoorzitters, kinderartsen gespecialiseerd in voeding, en sprekers op het gebied van somatiek, voeding, diëtiek, opvoeding, eetgewoonten en psychologie, maken u wegwijs op dit terrein. Er is veel aandacht voor de nieuwe richtlijn ondergewicht van de AJN, de NVK en de Stuurgroep Ondervoeding, die de JGZ-professional en kinderarts meer houvast moet geven in het omgaan met ondergewicht bij kinderen.

scem symposium ondergewicht bij kinderen
Chat with us