Wordt de zorg vergoed?

Training- en Coachtrajecten worden niet vergoed, zodoende vallen de trainings- en coachingkosten onder jouw zelfstandige bijdrage. Dit houdt in dat je deze bedragen niet kunt declareren bij jouw verzekeraar. Mocht je niet direct in staat zijn deze bedragen te betalen, dan zullen wij samen met jou naar een passende oplossing zoeken. Bijv. een omgangsregeling of een termijnbetaling. Zo blijft onze hulp voor meer mensen toegankelijk. 

De onverzekerde zelfstandige bijdrage is wél aftrekbaar van het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrek.
Bekijk: www.belastingdienst.nl.


Prijzen

 • Hulp voor lotgenoten:

 • Intake gesprek: €50,-

 • Losse coach sessie 1 uur: € 95,-

 • (B)EAT IT 4 KIDS (12/16 jaar): € 999,-

 • (B)EAT IT NOW (16+ jaar): € 999,-

 • BOUNCE BACK NAZORG: € 999,-

 • (B)EAT IT workshop: € 129,-

 • Once in a Lifetime event € 399,-

 • Interventie Traject (informeer naar de kosten)

 • Hulp voor bondgenoten (ouders):

 • Coach gesprek van 30 min. is €47,50

 • Coach gesprek van 1 uur € 95,00-

 • Coach gesprek van 1,5 uur is € 142,50

 • Coach gesprek van 2 uur € 190,-

Wilt u een huis bezoek?
Of afspreken op een locatie naar keuze?
Reiskosten vergoeding van €0,25 per km.

Interventie organiseren
Radeloos, is een interventie de laatste hoop?

Boost behandeling
Ben je flexibel en wil je intensief aan de slag met jezelf en jouw eetstoornis, kijk hier.

Bellen, Skype- en mailcontact voor ouders:
Bellen, Skypen en mail contact behoort ook tot de mogelijkheden voor ouders. Ouders boeken een sessie voor zichzelf.

Alle bedragen zijn inclusief BTW
Exclusief eventuele extra (reis)kosten voor activiteiten die plaatsvinden gedurende het coach traject. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de cliënt/ouders.

Deze tarieven zijn ingegaan op zaterdag 29 september 2018. Voor alle huidige clienten en trajecten gelden de oude tarieven, zoals bekend zijn bij de client.

Kiest u voor een betaling in termijnen voor een van onze programma’s (Bijv: voor (B)EAT IT NOW) dan worden er extra administratie kosten (a 30 euro, incl btw) in rekening gebracht.


PGB Persoons Gebonden Budget

Met een PGB (Persoons Gebonden Budget) kunnen we ook begeleiding bieden aan jou of jouw geliefde.

Wie weet komt u of uw kind wel in aanmerking voor een Persoons Gebonden Budget (PGB) en betaald de gemeente (of de SVB, de Sociale Verzekerings Bank) de begeleiding bij ISA Power. Wilt u weten of je in aanmerking komt voor een PGB? Neem dan contact op met jouw gemeente of kijk bij welke zorgkantoor jij/u moet zijn. 

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Waar u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft en hoe oud u bent. 

Jeugdhulp: pgb uit de Jeugdwet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.

 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.

 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft.

Volwassene: Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u, of uw kind, langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling. 

In de meeste gevallen bezoekt de klant de praktijk van de coach (in jou regio) van ISA Power. Sommige coaches van ISA Power zijn ook in de mogelijkheid om thuisbezoeken te doen. 

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het pgb een goede oplossing voor u is.

Wlz-indicatie aanvragen