Behandeling eetstoornissen voor kinderen (8 tot 12 jaar)  

ISA POWER ONTWIKKELT 

Steeds meer krijgen we te maken met het behandelen van een jonge doelgroep met een eetstoornis. Wij vinden het belangrijk om hier gehoor aan te geven. Graag willen wij een programma/behandeling ontwikkelen specifiek voor kinderen én hun ouders.

Doelgroep: kinderen van 8 tot en met 12 jaar met een eetstoornis én hun ouder(s) /verzorger(s). 

Hoe gaan we dat doen?

Samen met een student van de Fontys Hogeschool in Tilburg, doen we onderzoek naar aspecten die voor het behandelen van deze doelgroep van belang zijn. Naast dat professionals hierover hun input geven, vinden wij het net zo belangrijk dat de mensen waar het over gaat input kunnen geven. ISA Power is hier namelijk voor jou. Wij zijn op zoek naar ouders, lotgenoten, mensen die vroeger als kind ziek waren, die open staan voor een interview. 

als dank voor UW HULP ONTVANgt u
gratis werkboek van het nieuwe kids programma & toegang tot het online portal.

- Isabelle Plasmeyer -

We willen graag met jou/u om de tafel gaan om inzichten, ervaringen en nieuwe ideeën te bespreken. Vragen tijdens het interview kunnen zijn: wat ging er goed? Wat ging mis? Wat kan beter? Wat zou uw dochter of zoon kunnen helpen of beter geholpen hebben? Hoe heeft u dit proces ervaren? Wat heeft u nodig (gehad)?

Welke thema’s zijn er in therapie opgepakt? Welke vormen van therapie zijn gebruikt? 

En heel graag horen we van u als systeem wat er nodig is! Met al deze antwoorden hopen wij een behandeling te kunnen ontwikkelen om toekomstige ouders en kinderen sneller te helpen. 

CRITERIA VOOR DEELNAME

  • Je bent/was ouder van een kind met een eetstoornis.

  • Je hebt een kind die een eetstoornis heeft (gehad) in de leeftijd 8 tot 12 jaar.

  • Welke eetstoornis uw kind heeft/had maakt niet uit

  • Jouw kind is voor een eetstoornis in behandeling of in behandeling geweest.

Helpen jullie mee om behandeling voor deze kids te optimaliseren? Schroom niet en neem bij interesse contact op met student Ilse de Wilt, via ijcdewilt@gmail.com

Chat with us