ZELF EEN ‘PGB’ aanvragen?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zorg in kunnen kopen. Deze zorg kan naar behoefte worden ingekocht. Een persoonsgebonden budget is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebrek zorg nodig hebben. Met het persoonsgebonden budget kunnen zij zelf zorg inkopen. Wanneer kom hiervoor in aanmerking?
Lees hier hoe je in aanmerking komt voor een PGB.

Gemeente WMO en PGB

Wij helpen mensen hun leven weer op de rit te krijgen.

De coaches van ISA Power kunnen op verschillende leefdomeinen in de thuissituatie aan de slag gaan met cliënt om zijn/haar vaardigheden te vergroten. Onze coach trajecten kunnen ook vergoed worden met een PGB Persoons Gebonden Budget of een Wmo-indicatie.

Er zijn 4 soorten PGB’s:

 • het jeugdhulp-budget, voor kinderen tot 18 jaar

 • het Wmo-budget, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding

 • het Wlz-budget voor langdurige zorg thuis (Wlz-zorg)

 • het Zvw-budget voor verzorging en verpleging aan huis

ISA Power helpt bij zaken bij zaken als:

 • Weer leren normaal te eten

 • Vergroten van weerbaarheid / zelfstandigheid

 • Stimuleren van het nakomen van afspraken

 • Werken aan persoonlijke doelen.

 • Passende tijdsinvulling vinden; zingeving & hobby’s.

Individuele begeleiding van ISA Power kent vele vormen, in hoofdzaak:

 • Begeleiding bij eetmomenten, ondersteuning via telefoon, Skype en Whats-app

 • Stimuleren en mede uitvoeren van activiteiten (zowel thuis als buitenshuis) op het gebied van praktische vaardigheden (samen dingen ondernemen, creatief en praktisch).

 • Ondersteuning bij het aanbrengen van structuur in de dag en het voeren van regie.

 • Oefenen van nieuwe vaardigheden of gedrag; samen koken en eten.

MODELOVEREENKOMSTEN DOWNLOADEN:


Heeft u vragen?

Bent u van de gemeente of een zorgkantoor en wilt u even overleggen of heeft u meer informatie nodig?
Of wilt u weten of uw client in aanmerking kan komen voor WMO of PGB, bel of e-mail ons dan.

Bel: 06-14638935
Mail: info@isapower.nl